Δείτε που βρισκόμαστε
Δύο Λόγια

Εξειδικευμένες υπηρεσίες Ακτινοδιαγνωστικής


Η Ιατρική Απεικόνιση Κοζάνης εξειδικεύεται στις υπερηχοτομογραφικές εξετάσεις. Στο Ιατρείο μας εκτελείται ένα ευρύ φάσμα διαγνωστικών και επεμβατικών υπερήχων από ιατρό ακτινολόγο.

Στόχος μας είναι η παροχή ακτινολογικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και συμβουλευτικής, με σεβασμό στον εξεταζόμενο. Θεωρούμε πολύ σημαντική την ενημέρωση των εξεταζόμενων και των συνοδών τους, από τον ίδιο τον ιατρό με ανάλυση των αποτελεσμάτων. Η πολυετής συνεργασία μας με τους ιατρούς της περιοχής, μας δίνει τη δυνατότητα κοινοποίησης των αποτελεσμάτων απευθείας στον παραπέμποντα ιατρό για ασφαλέστερη διάγνωση.

Το ιατρείο μας συνεργάζεται με αναγνωρισμένα κυτταρολογικά/ ιστοπαθολογικά εργαστήρια για ποιοτική ανάλυση των ληφθέντων δειγμάτων στην περίπτωση παρακεντήσεων/βιοψιών.


Διαγνωστικοί Υπέρηχοι

Υπερηχοτομογραφία οργάνων σώματος, Triplex Αγγείων, Παιδιατρικό ΥπερηχοτομογράφημαΕπεμβατικοί Υπέρηχοι

Παρακεντήσεις με λεπτή βελόνα (FNA), Core Biopsy, Tru-cut Biopsy


Γιατί;

Ιατρική Απεικόνιση Κοζάνης
Ο ιατρός

Επιστημονικός Υπεύθυνος


Επιστημονικός υπεύθυνος του Ιατρείου ο Ακτινοδιαγνώστης Ιωάννης Μπαρούδας, με πολυετή εμπειρία στον χώρο της κλασσικής ακτινολογίας και των υπερήχων. Το επιστημονικό του ενδιαφέρον εστιάζεται στις σύγχρονες διαγνωστικές και επεμβατικές εφαρμογές των υπερήχων, με ιδιαίτερη βάση στις υπερηχογραφικά καθοδηγούμενες βιοψίες-παρακεντήσεις.

Κορυφαίες υπηρεσίες Ακτινοδιαγνωστικής στην Κοζάνη