Ο Χώρος

Το ιατρείο εδρεύει στο ισόγειο του σύγχρονου συγκρότηματος Ιατρείων ''Υγεία'' που βρίσκεται στην Κοζάνη στην οδό Φιλίππου Β' 39. Υπάρχει πρόσβαση για Α.Μ.Ε.Α. από τον εξωτερικό διάδρομο του συγκροτήματος. Η τοποθεσία του συγκροτήματος διευκολύνει την εύρεση θέσης parking.


1

2
3

4

5
6

7
8